Groupics - נורברט

GROUPICS
Create an Album or Join One

Say Cheese!

הבעיה שלנו עם צילומי קבוצות זה שתמיד, אבל ת מ י ד, כולנו עם עיניים עצומות. גם אם הצלם היה סופר מאחד עד שלוש, או סופר משלוש לאחד, או מ׳היכון׳ ל׳הכן׳ ול׳צא׳, או סתם היה צועק עלינו ׳יאללה יאללה לפתוח עיניים׳ – עדין ברגע הקליק זה נראה כאילו סאונד נחירות כבד אמור ללוות את הפריים.
אז מה עושים – ממציאים אפליקציה שבה אתה יכול גם למחוק את התמונות הגרועות שלך אצל חברים!
מה עשינו בגרופיקס? אפיון ממשק וחוויית משתמש, מיתוג, עיצוב, ואלמנטים שיווקיים חוץ-מסכיים.

Groupics     # Design     # Inspiration     # Creative     # Branding     # Identity     # Digital     # Social     # Concept     # UI / UX     # Development