Heylo - נורברט

HEYLO
Natural viable alternative to sugar

Hello to HEYLO!

בכל מה שקשור לסוכר אנחנו קודם כל דורשים לבדוק את המוצר, וכשאמרו לנו שזה גם לא מזיק כמו סוכרים אחרים ובכלל לא משמין היה ממש קשה להזיז אותנו מהשולחן של המתוקים…

מה עשינו עם החברים מ-HEYLO? אסטרטגיה ובניה של המותג והשפה, תמיכה דיגיטאלית בשיווק ועיצוב אריזות קו המוצרים לייצור.

    # Design     # Inspiration     # Creative     # Branding     # Identity     # Digital     # Social     # Concept     # UI/UX     # Development